Iedereen is welkom

wil je spelenderwijs je kwaliteiten en vaardigheden ontdekken zodat  je gesterkt wordt in wie je bent en hoef voor hoef of stap voor stap de wijde wereld in kunt gaan.

Ik kan helpen bij:

Piekergedachtes

onzekerheid

rouwbegeleiding

Fixed mindset

Angsten

pedagogische ondersteuning/begeleiding

sociale vaardigheid/weerbaarheid training 

Ik vind het vooral belangrijk om samen te kijken wat ik voor u en uw kind kan betekenen.

Ik doe dit met of zonder hulp van pony's: aan u de keus

Individuele begeleiding met hulp van pony's

De pony's helpen mij tijdens de sessies door  uw kind als het ware een spiegel voor te houden.

Hierdoor ervaart uw kind hoe bepaald gedrag een reactie van de pony kan geven.

Aan mij de taak als coach om de vertaling te geven van de reactie van de pony en de verbinding te maken naar situaties thuis, in de klas, clubs enz. zodat uw kind leert en ervaart hoe je in bepaalde situaties sterker in je schoenen kan staan, duidelijker kan zijn, en wat misschien nog wel het aller belangrijkste is ontdekt welke kwaliteiten het al in huis heeft.

individuele begeleiding zonder hulp van pony's

Als ik zonder de pony's begeleid  gebruik ik verschillende methodes en methodieken maar volg daarin niet één lijn. Ik kijk vooral wat uw kind nodig heeft.

De methodieken en methodes die ik zoal gebruik zijn bijv.:

de baas over de pieker fabriek

wat te doen als je snel boos wordt

Kidss skills

duplo opstellingen

fixed mindset (growy en Fixy)

Trainer van het Vriendenprogramma:

Hét programma voor kinderen en jongeren om te werken aan een growth mindset, piekeren en angsten de baas te worden, weerbaarder te worden, stress en spanningen aan te pakken en emotionele veerkracht op te bouwen.

VRIENDEN is een cognitief- en gedrags programma, dat kinderen en volwassenen vaardigheden wil aanleren waarmee zij hun gedrag, gedachten en lichamelijke reacties kunnen aanpakken om zo weerbaarder te worden en angsten, piekeren en stress de baas te worden.
Het programma is erkend door de World Health organisation en door het Nederlands Jeugd instituut als effectief  preventief programma.

Het programma versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het angsten de baas worden, verbetert de weerbaarheid en zorgt voor algehele betere emotionele veerkracht om om te gaan met de uitdagende momenten in het leven.